บทความ เงินด่วน

อยากกู้เงินไม่ยาก เตรียมเอกสารครบ กู้ได้เลย

ยื่นเอกสารขอสมัครสินเชื่อ

เช็กลิสต์! เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนยื่นขอสินเชื่อ MS Money Speed

สินเชื่อ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)  เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดา ที่ให้เงินเป็นก้อนเพื่อให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยในปัจจุบันมีทั้งผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันทางการเงิน และผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน (Non-Bank) เพื่อให้ผู้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจากเศรษฐกิจในปัจจุบันมีตัวเลือกที่หลากหลายขึ้น

ซึ่ง MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)เชื่อว่า คงจะมีคนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้และตัดสินใจยื่นขอสินเชื่อ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)แน่นอนว่า การจะยื่นขอสินเชื่อต้องมีการเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้พร้อม เพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อให้เร็วมากขึ้น  วันนี้ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)ได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการใช้ยื่นขอ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)มาให้คุณแล้ว ใครที่กำลังจะขอสินเชื่อ ต้องห้ามพลาด!

เอกสารที่ต้องเตรียมให้พร้อมเมื่อต้องการยื่นขอสินเชื่อ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)
ส่วนใหญ่แล้ว เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอสินเชื่อมักจะมีความคล้ายคลึงกันเกือบทุกสถาบันการเงิน แต่บางแห่งอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือมีเอกสารเฉพาะของสถาบัน ซึ่งผู้ขอกู้จะได้ทราบเมื่อเข้าไปดำเนินการ หรือสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ โดยในวันนี้ เราจะขอแบ่งเอกสารออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. เอกสารส่วนบุคคล

 • เอกสารส่วนบุคคล เป็นเอกสารที่รัฐเป็นผู้ออกให้ เพื่อใช้ในการยืนยันว่า ผู้ขอสินเชื่อมีตัวตนอยู่จริง มีสถานที่ติดต่อที่เป็นข้อมูลจริง และชัดเจน โดยมีเอกสารดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก ที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ขอสินเชื่อ 2 ฉบับ

2. เอกสารแสดงรายได้
เป็นเอกสารที่แสดงถึงสถานะการเงิน รายได้ และหนี้สินต่าง ๆ ของผู้ขอกู้ เพื่อให้สถาบันทางการเงินใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ โดยมีเอกสารดังนี้

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

  • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

  • สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ไม่เกิน 3-6 เดือน
  • รายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement ธนาคาร) ที่แสดงหลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีอย่างน้อย 6 เดือน

เอกสารสำหรับผู้ที่ทำ Freelance หรือค้าขาย

  • รายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน
  • มีหลักฐานการเสียภาษี หรือมี DBD

DBD คือ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้เจ้าของเว็บไซต์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อยืนยันว่าร้านค้านี้ มีตัวตนอยู่จริง และสามารถตรวจสอบได้ ทำให้ลูกค้าใจในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น”

3. ใบสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล
โดยส่วนใหญ่แล้ว ธนาคารมักจะมีเอกสารนี้ให้ผู้ขอกู้กรอกข้อมูลก่อนยื่นขอกู้ เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้ และประเภทหนี้ที่มีอยู่ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้ผ่อนรถ หนี้ผ่อนบ้าน เป็นต้น จากนั้นธนาคารจึงนำข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบกับบริษัทเครดิตข้อมูลแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า เครดิตบูโร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา

เงินกู้ถูกกฎหมาย

อยากขอสินเชื่อกับ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด) ต้องเตรียมอะไรบ้าง?
สำหรับคนที่กำลังมองหาสินเชื่อที่ตอบโจทย์สำหรับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำ หรือประกอบอาชีพอิสระ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด) ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก เพราะเราเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่ได้รับใบอนุญาต และถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ เรายังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เพิ่มขึ้น

โดย MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)ให้วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาท และมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก ไว้เพียง 2.99% ต่อเดือน ที่สำคัญคือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันก็สามารถขอสินเชื่อได้ สำหรับผู้ที่สนใจอยากยื่น

ขอสินเชื่อกับเรา ขอแค่มีคุณสมบัติ และเตรียมเอกสาร ดังนี้

คุณสมบัติในการยื่นขอสินเชื่อ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)

 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีรายได้เข้าบัญชีธนาคารสม่ำเสมอ 18,000 บาท/เดือน
 • สถานะสินเชื่อปัจจุบันไม่ค้างจ่าย หรือเคยค้างจ่ายแต่ชำระแล้ว

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอสินเชื่อ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก ที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ขอสินเชื่อ2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน

เมื่อได้ทราบกันไปแล้วว่า เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นขอสินเชื่อ MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)มีอะไรบ้าง ก็อย่าลืมเตรียมให้พร้อม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และเพิ่มโอกาสในการอนุมัติสินเชื่อให้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อกับธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินแห่งอื่น ก็อย่าลืมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และเป็นการเสียเวลา

สุดท้ายนี้ หากคุณกำลังมองหาผู้ให้บริการสินเชื่อที่ปลอดภัย ได้เงินจริง พร้อมอัตราดอกเบี้ยสบายใจ ก็อย่าลืมนึกถึง MS Money Speed (เอ็มเอส มันนี่ สปีด)เพราะเราเป็นตัวช่วยด้านการเงิน ที่เข้าใจและพร้อมช่วยเหลือผู้ขอสินเชื่อทุกท่าน ให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ซ้ำซ้อน หรือหนี้นอกระบบ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการยื่นขอสินเชื่อ สามารถติดต่อได้ที่ Line: @mscw หรือ กดปุ่ม “สมัครเลย”

RELATED POSTS