ประเภทสินเชื่อ

CASH KRUB

 

สินเชื่อ CASH KRUB By MS Money speed
อนุมัติทันใจ ดอกเบี้ยถูก ไม่ต้องค้ำ
วงเงินสูงสุด 100,000 บาท

 

สินเชื่อส่วนบุคคล MS money speed

MS MONEY SPEED

สินเชื่อ MS Money speedปลอดภัย รับเงินไว ไม่ต้องค้ำ 
ผ่อนชำระนานสูงสุด 36 งวด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รายได้รวม 15,000 บาท ขึ้นไป เข้าบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
 • สถานะสินเชื่อปัจจุบันไม่ค้างจ่าย (เคยค้างแต่จ่ายก็ขอสินเชื่อได้)
สินเชื่อส่วนบุคคล MS money speed
เอกสารในการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายการเดินบัญชีเงินเดือน (สเตทเม้นท์ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

อัดตราดอกเบี้ยสูงสุด
25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร
ไม่มี
ค่าปรับการปิดวงเงินก่อนอายุสัญญา
ไม่มี
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้
ไม่มี
ระยะเวลาการผ่อนชำระ
6 - 36 เดือน

อัดตราดอกเบี้ยเงินกู้

25% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก
ค่าธรรมเนียมในการจัดทำเอกสาร
ไม่มี
ค่าปรับการปิดวงเงินก่อนอายุสัญญา
ไม่มี
ค่าปรับในการชำระหนี้ล่าช้ากว่ากำหนด
ไม่มี
ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้
ไม่มี

ตัวอย่างการคำนวนผ่อนชำระ

ตัวอย่างตารางผ่อนชำระ สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการ คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี (ดอกเบี้ยลดต้น ลดดอก)

งวดผ่อนชำระ 12 เดือน 18 เดือน 24 เดือน 36 เดือน
วงเงิน 10,000 บาท
1,000 บาท
700 บาท
600 บาท
400 บาท
วงเงิน 20,000 บาท
1,900 บาท
1,400 บาท
1,000 บาท
800 บาท
วงเงิน 30,000 บาท
2,900 บาท
2,100 บาท
1,700 บาท
1,200 บาท
วงเงิน 50,000 บาท
4,800 บาท
3,400 บาท
2,700 บาท
1,600 บาท
วงเงิน 100,000 บาท
9,600 บาท
6,800 บาท
5,400 บาท
4,000 บาท

หมายเหตุ:
*ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น
**การคำนวณรายได้, ภาระหนี้, การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

คำนวณค่างวดโดยประมาณได้เองง่ายๆ

(ผลการคำนวณเป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นเท่านั้น)

 

วงเงิน
จำนวนงวดผ่อน
จำนวนเงิน
จำนวนงวด
อัตราดอกเบี้ย
ยอดชำระต่อเดือน
.

คำถามที่พบบ่อย

MS Money speed มีอัตตราดอกเบี้ย 25 % / ปี แบบลดต้นลดดอก*

ตัวอย่างการคำนวน

 • จำนวนสินเชื่อ 10,000 บาท
 • จ่ายคืนภายในระยะเวลา 12 เดือน
 • ดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • จำนวนที่ต้องจ่ายคืนทั้งหมด 12,500 บาท ผ่อนชำระเป็นรายเดือน 1,041 บาท / เดือน
 • สูตรคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  (เงินต้นคงเหลือ  x อัตราดอกเบี้ย )/ จำนวนเดือน
  (10,000×25%)/ 12 = 208.33 บาท*

หมายเหตุ 

 • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณในเบื้องต้นเท่านั้น**
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 

MS money speed ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล โดยมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 100,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครง่าย อนุมัติไว ปลอดภัย

สินเชื่อ Ms money speed เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การกำกับโดยกระทรวงการคลังใบอนุญาตเลขที่ 3/2564 สามารถตรวจสอบได้ จากเว็บธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th)

สินเชื่อ Ms money speed ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร และค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ

 • พนักงานประจำ
  1. อายุ 20 – 57 ปี
  2. รายได้รวม 15,000 บาท ขึ้นไป 
  1. มีสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  2. สถานะปัจจุบันไม่ค้างจ่าย (เคยค้างแต่จ่ายก็ขอสินเชื่อได้)
 • เจ้าของธุรกิจ หรือ ธุรกิจออนไลน์
  1. อายุ 20 – 57 ปี
  2. รายได้รวม 15,000 บาท ขึ้นไป เข้าบัญชีธนาคารสม่ำเสมอ
  1. มีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของรายได้จากอาชีพอิสระที่ชัดเจน
  2. สถานะปัจจุบันไม่ค้างจ่าย (เคยค้างแต่จ่ายก็ขอสินเชื่อได้)
 • พนักงานประจำ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ
  2. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  3. รายการเดินบัญชีเงินเดือน (สเตทเม้นท์ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เจ้าของธุรกิจ หรือ ธุรกิจออนไลน์
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร 1 ฉบับ
  2. หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ (ถ้ามี)
  3. รูปถ่ายกิจการ หรือ ช่องทางการขาย
  4. งบกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้ามี)
  5. หลักฐานการจ่าย – รับเงิน เช่น ใบวางบิล
  6. รายการเดินบัญชีเงินเดือน (สเตทเม้นท์ธนาคาร) ย้อนหลัง 6 เดือน

ท่านสามารถขอสินเชื่อได้ที่วงเงินสูงสุด 100,000 บาท โดยท่านสามารถระบุวงเงินที่ต้องการเพื่อประเมินเบื้องต้นก่อนได้

สามารถชำระคืนสินเชื่อเป็นรายงวด ได้ตั้งแต่ 6 ถึง 36 เดือน

หากท่านต้องการเพิ่มวงเงินสินเชื่อ เพียงท่านแอดไลน์ @msmoneyspeed และแจ้งข้อความ “สนใจเพิ่มวงเงิน”

บริษัทมีการตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยผู้สมัครสินเชื่อสามารถทำแบบทดสอบ เพื่อประเมินเกณฑ์เบื้องต้นผ่านทาง Line ที่ @msmoneyspeed  ก่อนได้

หากท่านเคยมีประวัติค้างชำระ ท่านสามารถแก้ไขสถานะการค้างชำระปัจจุบันให้เป็นปกติ ก็จะสามารถขอสินเชื่อได้ โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สามารถชำระ ผ่าน QR Code ได้ทุกธนาคาร

สามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระ ได้จาก LINE @msservice หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-0968782 กด2

ท่านจะได้รับข้อความอัตโนมัติแจ้งเตือน หรือสามารถตรวจสอบยอดได้จากใบแจ้งหนี้ผ่านช่องทาง LINE @msservice

สามารถขอรับคำปรึกษาจาก MS MONEY SPEED เพื่อให้คำแนะนำ สามารถติดต่อได้ที่ 02-096-8782 (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.)

สามารถติดต่อ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.30 น.